We’ve teamed up with FITINK
and designed
an all black streetware collection

We’ve teamed up with FITINK and designed an all black streetware collection

ABOUT

 

Generation XX is a collective of producers, artists and business oriented people that work together. The company that represents our commercial interests goes by the name Balanced Music Management AS. We believe that great decisions are taken in a room of smart people. Therefore we believe that there should always be a balance between music and management when it comes to decission making.

 

The name Generation XX really says a lot about who our audience is. Our goal is to make timeless music for open minded listeners. We experiment a lot because our musical approach is to go all in, rather than safe. We try to follow actual trends, but we always adapt them to our own style to create a unique sound. Our goal is to be original – but at the same time market oriented.

 

Currently, we are based in Norway and are proud to say that we have established partnerships with some of the industry’s most influential businesses and the people behind these companies.

 

We are just getting started.

Om GXX

 

Generation XX er et kollektiv bestående av produsenter, artister og forretningsfolk som jobber sammen. Bedriften som representerer våre kommersielle interesser heter Balanced Music Management AS. Vi tror at gode beslutninger tas av en gruppe mennesker med ulik kompetanse og erfaring, og mener derfor at det alltid bør være balanse mellom musikk og management når det kommer til beslutningstaking. 

 

Navnet Generation XX forteller mye om hvilket publikum vi forsøker å nå. Vårt mål er å skape tidløs musikk for åpensinnede lyttere. Vi fokuserer mye på eksperimentering fordi vår musikalske tilnærming er å gå «all in». Vi forsøker å følge trender, men tilpasser alltid musikken til vår egen stil for å skape en unik sound. Vårt mål er å være originale – men likevel markedsorienterte. 

 

Per idag er vi basert i Norge og er stolte av å meddele at vi har etablert partnerskap med noen av industriens mest influerende organisasjoner og de dyktige folkene bak.

 

We are just getting started.